Obținerea unui credit cu dobândă suportată de la bugetul de stat

Obținerea unui credit cu dobândă suportată de la bugetul de stat

Persoanele adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul.

Aceste prevederi se regăsesc în art. 27 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Conform aceluiași articol de lege, şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat beneficiază de această facilitate.

În cazul achițiziei unui autovehicul, condițiile pentru ca dobânda să se suporte din bugetul de stat sunt:

 • Valoarea creditului nu trebuie să depăşească10.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei in data incheierii contractului de creditare),
 • returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.
 • Să se facă plata la scadenţă a ratelor creditului.

În cazul achițiziei unui autovehicul special adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilități netransferabileutilizatoare de scaune rulante, condițiile pentru ca dobânda să se suporte din bugetul de stat sunt

 • valoarea creditului nu poate depăşi20.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei in data incheierii contractului de creditare)
 • perioada de rambursare nu trebuie să depășească 15 ani.
 • Să se facă plata la scadenţă a ratelor creditului.

Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1), art. 27 din Legea nr. 448/2006 si carora in urma reevaluarii, li s-au schimbat incadrarea in grad de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.

Pașii de urmat

 • Obținerea unei adeverințe privind acordul plății dobânzii, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul de reședință. Puteți suna la D.G.A.S.P.C., la Departamentul Juridic, pentru mai multe informații.
  Se completeaza 3 anexe tipizate pe care le luați de la sediul D.G.A.S.P.C. În cazul în care persoana cu dizabilități este reprezentată prin curator sau tutore, sunt necesare, suplimentar, următoarele documente:
  • copie de pe hotărârea judecatorească de punere sub interdicție sau de pe dispoziția de curatelă/tutela;
  • copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.
 • După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unități bancare (!Atenție: nu IFN – instituție financiară nebancară), în vederea obţinerii creditului de nevoi personale, în lei. Valoarea de achiziționare a autovehiculului nu trebuie să fie mai mică decât valoarea creditului contractat la unitatea bancară (prețul autoturismului să nu fie mai mic decât suma împrumutată de la bancă).
  ! Este recomandat să solicitați oferte de creditare de la mai multe bănci, deoarece fiecare bancă are o politică proprie de acordare a creditelor.
  ! În cele mai multe cazuri, băncile nu iau în calcul veniturile obținute din prestații sociale și pensia de invaliditate (dacă aceasta este revizuibilă).
 • În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) va încheia un contract privind angajamentul de plată a dobânzii cu solicitantul (persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil încadrat în grad handicap grav sau accentuat).
  Pe baza contractului privind angajamentul de plată a dobânzii, se va vira lunar dobânda in contul beneficiarului, deschis la banca la care a fost contractat creditul. Dacă beneficiarul nu are deja cont deschis la banca de la care ia împrumutul, va deschide unul pe care îl va folosi și pentru a plăti lunar ratele creditului.
  Actele necesare încheierii contractului cu D.G.A.S.P.C. sunt:
  • contractul de credit și graficul de rambursare de la bancă,
  • copie C.I.,
  • copie certificat de încadrare în grad de handicap,
  • copii după actele mașinii după ce aceasta a fost inmatriculată (talon, cartea mașinii),
  • copie legalizată după actul de vânzare/cumpărare al mașinii,
  • adeverința obținută inițial tot de la D.G.A.S.P.C.
 • Solicitantul are obligaţia să trimită către DGASPC, lunar, dovada plăţii ratei creditului (chitanță, extras de cont) până la data scadentă a fiecărei luni înscrisă în graficul de rambursare, prin poștă, e-mail, registratură sau fax.
 • Graficul de rambursare a creditului trebuie depus la DGAPSC, de fiecare dată când acesta suportă modificări. DGASPC efectuează plățile în baza ultimului grafic depus.
 • Contractul privind angajamentul de plată trebuie semnat anual la DGASPC-ul la care ați depus dosarul.

Articol pregătit de: Costin D.

Surse:
1. https://www.dgaspc-buzau.ro/scutire-plata-dobanda-credit/
2. https://infocons.ro/

Acest articol nu poate fi reprodus nici integral, nici pe fragmente, fără acordul scris al Fundației Motivation România și menționarea sursei.

Puteti citi tot articolul folosind aplicatia MotiActiv:
Get it on Google Play
Download on the app store
Comments are closed.