Voucher pentru tehnologii și dispozitive asistive

Voucher pentru tehnologii și dispozitive asistive

De multe ori, diferența dintre dizabilitate și funcționare este făcută de accesul la echipamente de tehnologie asistivă. Cu alte cuvinte, multe persoane cu dizabiltăți ar putea să funcționeze independent, într-un mediu accesibil și cu ajutorul tehnologiei asistive adaptate la nevoile persoanei.

Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. În acest context și în baza art. 4 din Ordinul nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat , mediu și usor pot beneficia de o subvenție sub forma de un voucher în valoare de până la 5000 euro. Acesta poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, publicată pe site-ul ANDPDCA.

În continuare, prezentăm condițiile pe care persoana trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de voucher și etapele pentru obținerea acestuia.

Condiții de eligibilitate (cumulativ, toate cele 3 condiții trebuie îndeplinite)

 • Persoane cu dizabilitate, atestată prin Certificat de încadrare in grad de handicap
 • Persoane care nu au un loc de muncă, dar sunt în căutarea unui loc de muncă
 • Persoane care au vârsta legală pentru a munci (peste 18 ani)

Etape pentru obținerea voucher-ului

 1. Persoana cu dizabilități se prezintă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
  • Documente necesare:
   • carte de identitate
   • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este aptă sau parțial aptă pentru a fi încadrată în muncă
   • ultimul document de studii
  • AJOFM înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și îi acordă servicii de informare, consiliere si mediere.
  • Persoana cu dizabilități:
   • semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;
   • participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).
 2. Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și depune următoarele documente:
  • Cerere pentru acordarea voucherului;
  • Certificat de încadrare în grad de handicap și anexe (copii);
  • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii, dispozitive asistive și tehnologii de acces;
  • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, împreună cu Planul individual (copie);
  • Angajament că nu înstrăinează produsul asistiv.

Emiterea si utilizarea voucherului

 • Procedura de emitere a voucherului:
  • DGASPC transmite cererea la ANDPDCA
  • ANDPDCA transmite către DGASPC voucherul nominal tipărit
 • Persoana cu dizabilități:
  • Ridică voucherul de la DGASPC.
   Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate.
  • Alege furnizorul de tehnologie asistivă din lista furnizorilor publicată de ANDPDCA, în care se regăsesc și prietenii de la Motivation SRL, și îi prezintă voucherul. Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
  • Primeste produsul din lista de produse, afișată pe site-ul ANDPDCA.

Pentru mai multe informații despre obținerea voucher-ului și despre tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces disponibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, vă invităm să intrați în legătură cu echipele Motivation.

Articol pregătit de Dan H.
Sursă foto:  ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Puteti citi tot articolul folosind aplicatia MotiActiv:
Get it on Google Play
Download on the app store
Comments are closed.