Cum poți obține teren pentru construcția unei case

Cum poți obține teren pentru construcția unei case

Dacă ești tânăr/ă și dornic/ă să-ți construiești o casă, dar nu ai teren, ai putea încerca să obții o suprafață de teren în folosință gratuită de la primărie. Baza legală o constituie Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Pot beneficia:

 • persoanele între 18 si 35 de ani care nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală.

Terenul se poate atribui în următoarele condiții:

 • Terenul se atribuie dacă primăria deține terenuri aflate în domeniul privat (din păcate, multe primării nu dețin astfel de terenuri) și în ordinea de prioritate stabilită de consiliul local.
 • Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală
 • Suprafețele de teren care pot fi atribuite sunt cuprinse:
  • între 150 mși 300 mîn municipii și sectoarele municipiului București,
  • între 250 mși 400 mîn orașe și
  • între 250 mși 1.000 mîn comune și satele aparținătoare.

Pentru obținerea terenului se fac următoarele demersuri:

 • Solicitantul depune cererea la consiliul local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care își are domiciliul;
 • Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea se va pronunța asupra acesteia, prin hotărâre.

Mai sunt și alte aspecte importante:

 • Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la atribuirea terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 • În cazul nerespectării acestei condiții, i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit.
 • După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.

Articol scris de Gabi C.

Acest material nu poate fi reprodus, nici integral, nici pe fragmente, fără menționarea sursei și acordul prealabil în scris al autorului, Fundația Motivation România.

Puteti citi tot articolul folosind aplicatia MotiActiv:
Get it on Google Play
Download on the app store
Comments are closed.